Uriel

Ärkeängel

I västlig hermetisk tradition är ärkeänglarna de främsta väktarna av de rena krafterna. De olika elementen, representerade av cirkelns kardinalpunkter, är kopplade till ärkeänglarna och de används som riktningsväktare i många olika traditioner.

 

Uriel är väktaren i norr med elementet jord. Hans namn betyder ”Gud är mitt ljus” och han är klädd i mörka färger. Hans redskap är pentaklet eller skivan och han är kopplad växande och gröda från jorden, samt till att skydda hemligheter.

Rökelsen rekommenderas för magi kopplat till växande och odling, till hemlighållande och stoppande av skvaller, till det som rör elementet jord, samt till allt arbete med ärkeängeln Uriel.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.