Trance

Öppnar upp sinnet för transarbete

Transtillstånd används i många olika former av magiskt arbete. Det kan vara inledningen till extasarbete, besatthetsarbete med gudomar eller andar eller en del av divinatoriskt arbete som sejd eller andra former av öppnare spådomskonst.

 

Transrökelsen innehåller ingredienser som kopplas till ett öppet sinne men också till energigivande då transtillståndet är mer aktivt än t ex meditation. Rökelsen har också en del historiskt traditionella ingredienser för orakel utan att ge medicinskt drogande.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.