Sol

Gudomlig himlakropp, solen som gud och alkemisk kraft.

Den här rökelsen är solen som gud, som livskraft, den gudomliga himlakroppen, och den solära alkemiska kraften i paret sol-måne med de magiska korrespondenser som hör till den kraften (skiljt från Sol som planetär kraft i planetrökelserna). Den är också kopplad till sommarsolståndet med en doft som ger tankar på gräs som torkar i en skogsglänta vid middagstimmen i juni. Det är den längsta dagen, solens starkaste dag men inte nödvändigtvis den varmaste.

 

Rekommenderas för solhögtider, solgudar (solgudinnor) och den wiccanska Guden, ritualer där man arbetar med solära krafter, självstärkande och självrealiserande samt utveckling av ens sanna vilja. Komplettera med Måne-rökelsen för alkemiskt arbete eller för den wiccanska Guden och Gudinnan.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.