Raphael

Ärkeängel

I västlig hermetisk tradition är ärkeänglarna de främsta väktarna av de rena krafterna. De olika elementen, representerade av cirkelns kardinalpunkter, är kopplade till ärkeänglarna och de används som riktningsväktare i många olika traditioner.

 

Raphael är väktaren i öster med elementet luft. Hans namn betyder ”det är Gud som helar” och han är klädd i gult. Hans redskap är antingen svärdet eller staven och han är kopplad till beskydd, helande och till intellektet.

Rökelsen rekommenderas för magi kopplat till beskydd och helande, till det som rör elementet luft samt till allt arbete med ärkeängeln Raphael.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.