Nymåne

Skapad för wiccanska nymåneritualer och nymånemagi

Inom wicca står nymånen för inledningen av det nya månvarvet, ny start och växande energi. Det är en tid för att påbörja nya projekt och låta sådant som tidigare har varit abstrakta idéer ta konkret form. Nymånen är kopplad till jungfrudelen av den wiccanska Gudinnan och hennes egenskaper.

 

Nymånerökelsen rekommenderas till wiccanska nymåneritualer och till magi som rör sådant som ska växa, särskilt inom de fält som förknippas med månen som intuition, drömmar, och psykisk förmåga. Komplettera med rökelserna Fullmåne och Mörkmåne för alla månens faser.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.