Mörkmåne

Skapad för wiccanska mörkmåneritualer och mörkmånemagi

Inom wicca står mörkmånen för slutet av månvarvet och vändpunkten innan det nya månvarvets start, för avtagande energi och avslutningar. Det är också en lämplig tid för astrala resor och visualiseringar samt divination inför det nya månvarvet. Mörkmånen är kopplad till den gamla delen av den wiccanska Gudinnan, vishetsbäraren och dödshäxan, och hennes egenskaper.

 

Mörkmånerökelsen rekommenderas till wiccanska mörkmåneritualer, till magi som rör sådant som ska avslutas eller tas bort, särskilt inom de fält som förknippas med månen som intuition, drömmar och psykisk förmåga, samt för astralt arbete. Komplettera med rökelserna Nymåne och Fullmåne för alla månens faser.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.