Michael

Ärkeängel

I västlig hermetisk tradition är ärkeänglarna de främsta väktarna av de rena krafterna. De olika elementen, representerade av cirkelns kardinalpunkter, är kopplade till ärkeänglarna och de används som riktningsväktare i många olika traditioner.

 

Mikael är väktaren i söder med elementet eld. Hans namn betyder ”vem är lik Gud?” och han är klädd i rött. Hans redskap är antingen staven/spjutet eller svärdet och han står för människornas beskydd, den som förgör ondska, och är krigaren av ärkeänglarna.

Rökelsen rekommenderas för magi kopplat till beskydd och avståndstagande från ondska, till det som rör elementet eld samt till allt arbete med ärkeängeln Mikael.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.