Inspiration

Öppna sinnet för kreativitet

Inspiration kan tolkas som in spiritus, att anden har inflytande över ens arbete, vilket också relaterar till en andlig musa som hjälper till med kreativiteten.

 

Vår inspirationsrökelse innehåller ingredienser som relaterar till ett öppet sinne, så att anden och musan kan göra sig hörd, och som öppnar för nya idéer och kreativt tänkande.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.