Gabriel

Ärkeängel

I västlig hermetisk tradition är ärkeänglarna de främsta väktarna av de rena krafterna. De olika elementen, representerade av cirkelns kardinalpunkter, är kopplade till ärkeänglarna och de används som riktningsväktare i många olika traditioner.

 

Gabriel är väktaren i väster med elementet vatten. Hans namn betyder ”Gud är min styrka” och han är klädd i blått. Hans redskap är bägaren/graalen och han är kopplad till kreativitet, fertilitet och medvetande.

Rökelsen rekommenderas för magi kopplat till kreativitet, fertilitet och till det som rör elementet vatten samt till allt arbete med ärkeängeln Gabriel.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.