Fullmåne

Skapad för wiccanska fullmåneritualer och fullmånemagi

Inom wicca står fullmånen för höjdpunkten på månvarvet, stark energi och fullbordan. Det är en tid för att fullfölja projekt och realisera det som påbörjats vid nymånen. Fullmånen är kopplad till modersdelen av den wiccanska Gudinnan och hennes egenskaper.

 

Fullmånerökelsen rekommenderas till wiccanska fullmåneritualer, särskilt ”drawing down the moon”, och till magi som rör de fält som förknippas med månen som intuition, drömmar, och psykisk förmåga. Komplettera med rökelserna Nymåne och Mörkmåne för alla månens faser.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.