Eld

Element (ett av de fyra elementen)

De fyra elementen var under antiken ett sätt att beskriva universums beståndsdelar. De har sedan dess ingått som rena krafter i esoteriska traditioner och används för att skapa magi.

 

Elementet eld står för ljus, kraft, förändring, vilja, passion och extas. Rökelsens ingredienser korresponderar till elementet eld men också dess egenskaper. Den innehåller också örter och kådor som främjar aktivitet. Doften är kraftfull och varm.

 

Eldrökelsen rekommenderas för magiskt arbete som skapar förändring och ger energi, samt magiskt arbete med elementen. Komplettera med rökelser för luft, jord och vatten för balanserade element och en stabil magisk grund.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.