Cirkel

Balanserande av element och sammanförande av energier

Cirkelrökelsen är avsedd för att rena den magiska platsen samt bidra med sammanhållande energier till cirkeln. Den är balanserad mellan elementen både vad det gäller magiska korrespondenser samt växternas fysiska kopplingar genom dess egenskaper och växtplatser. Den innehåller också ingredienser som är förenande för att hålla samman cirkelns alla energier.

 

Cirkelrökelsen rekommenderas för renande av cirkeln eller templet samt för den inledande delen av ritualer. Den är också användbar för ritualer som rör gruppdynamik och sammanhållning samt som allmän rökelse för magiskt arbete.

Pris: 100 kr, 60 ml glasburk
En burk räcker till ca 50-100 användningstillfällen beroende på om man vill ha det väldigt rökigt eller mindre rökigt, beräknat på en stadig nypa vid placering av rökelse på kolet (lagom mängd för att inte kväva kolet), samt 2-4 placeringar av rökelse.